1 400       0        107 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

   Ramisonic

  1 400       0        107 
18
Бар 007 (Корстон Казань) / other events
29
Nov
2019
Friday
Quiz time
  1 195       0        106 
22
Nov
2019
Friday
Quiz time
  1 171       0        103 
13
Oct
2019
Sunday
QUIZ TIME
  858       0        91 
29
Sep
2019
Sunday
quiz time
  1 548       0        115